Блог Права Дарьи Аккерман
Звільнення за власним бажанням

Звільнення за власним бажанням

 

Відповідно до вимог ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це власника або уповноважений ним орган за два тижні.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Щоб звільнитися за власним бажанням працівнику потрібно:
- написати заяву з проханням звільнити його за власним бажанням і надати її до безпосереднього керівника або уповноваженої особи підприємства;
- у разі неможливості безпосереднього подання заяви — надіслати її поштою цінним листом з описом вкладення (день отримання такого листа буде вважатись днем подання працівником заяви про звільнення);
- після отримання та розгляду заяви про звільнення керівник дає вказівку відділу кадрів для видачі відповідного наказу, внесення запису про звільнення до трудової книжки та видачі трудової книжки працівнику.

Окремо слід зазначити, що у випадку, коли роботодавець не буде вчиняти жодних дій, направлених на звільнення особи, після отримання заяви на звільнення від неї, то така особа може звернутись до суду за захистом своїх прав щодо припинення трудових відносин з цим роботодавцем.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

 

2020-12-01 11:16:00
true
Відео Дня

Архів Новин