Блог Права Дарьи Аккерман
Звернення до державних органів

Звернення до державних органів

 

Взаємодія із органами держави та органами місцевого самоврядування у громадян відбувається переважно в односторонньому порядку – шляхом впливу цих органів на їхнє життя в процесі реалізації владних повноважень. Зворотній зв’язок здійснюється переважно шляхом безпосереднього звернення громадян до цих органів.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Дана норма Конституції України є нормою прямої дії, але детальний порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулює Закон України "Про звернення громадян" (далі – Закон).

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Згідно зі ст.15 Закону органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Види звернень громадян:

  • Пропозиція або зауваження – звернення, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
  • Заява – звернення із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
  • Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
  • Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Усне звернення – громадянин викладає на особистому прийомі, і посадова особа записує його в журналі (книзі) прийому. При цьому реєструють прізвище, ім’я та по батькові відвідувача, його адресу, суть питання, прізвище особи, яка веде прийом, і результати розгляду звернення. Наприкінці прийому громадянину повідомляють про прийняте за зверненням рішення.

Письмове звернення –  надсилають поштою або передають до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені належним чином.

Поштою краще звернення у вигляді рекомендованого листа або цінного листа із описом вкладення до конверта. Так у вас на руках залишиться квитанція, яка є доказом того, коли та кому саме ви відправили листа.

Якщо звернення передається безпосередньо до органу, необхідно мати при собі копію звернення, на якій проставляється відмітка про отримання: дата та підпис особи, яка прийняла документ.

Відповідно до ст.24 Закону громадяни, особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Отже, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

facebook: facebook.com/blogpravatg/

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

2021-07-26 17:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин