Блог Права Дарьи Аккерман
Зміна виборчої адреси

Зміна виборчої адреси

Зміна виборчої адреси

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Процес підготовки та проведення виборів регулює Виборчий кодекс України.

За змістом ч.ч.5, 6 ст.7 Виборчого кодексу України право голосу на відповідних місцевих виборах мають виборці, які проживають на відповідній території та належать до відповідної територіальної громади. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначаються його виборчою адресою (крім випадків, передбачених законом).

Підпунктом 3 п.3 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України внесені зміни до ЗУ «Про Державний реєстр виборців», згідно з якими за мотивованим зверненням виборця, орган ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж адреса, зареєстровано його місце проживання відповідно до ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Стаття 20 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» встановлює порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних, згідно з якою виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додається копія документа, що підтверджує фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою.

До таких документів належать:

- договір оренди житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

- виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

- документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

- документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або в родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою.

Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електроні довірчі послуги», з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бут надіслано відповідне повідомлення.

Протягом якого строку можна звернутися за зміною виборчої адреси?

З 1 липня 2020 року по 9 вересня 2020 року.

Отже, змінити виборчу адресу можна не виходячи з дому. Для цього достатньо мати Електронний цифровий підпис (ЕЦП) і фото/сканкопію відповідного документа, розміром не більше 2 МБ.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

 

2020-08-25 11:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин