Блог Права Дарьи Аккерман
Заробітна плата: основи для роботодавця

Заробітна плата: основи для роботодавця

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Заробітна плата повинна виплачуватися не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 


При цьому, трудове законодавство визначає мінімальну кількість виплат заробітної плати на місяць. Отже, роботодавець може виплачувати заробітну плату три і більше рази на місяць, про що може бути зазначено у колективному договорі або нормативному акті роботодавця.


Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31). Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватися в період не пізніше як з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число.


У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ч. 2 ст. 24 вищезгаданого Закону). При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця. Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).


Водночас, ч. 5 ст. 97 КЗпП України визначено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.


Навіть якщо працівник відмовляється (письмово) від отримання авансу, роботодавець усе одно зобов’язаний розрахувати йому аванс і перерахувати його з поточного рахунку підприємства на банківський рахунок працівника (за наявності в нього зарплатної картки).


Враховуючи вищевикладене, виплачувати заробітну плату мінімум двічі на місяць - це обов’язок роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць. Недотримання цієї вимоги є порушенням трудового законодавства.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

2020-09-24 15:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин