Блог Права Дарьи Аккерман
Відсторонення працівника від роботи. Що потрібно знати

Відсторонення працівника від роботи. Що потрібно знати

 

Відповідно до ст. 46 КЗпП України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: 
- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 
- відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; 
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Слід розуміти, що відсторонення від роботи це не припинення трудових відносин працівника з роботодавцем, це тимчасовий не допуск працівника до виконання своїх трудових обов’язків.

Про відсторонення працівника видають наказ або розпорядження керівника підприємства, установи чи організації, з яким обов'язково ознайомлюють працівника. При цьому, у разі незгоди із таким рішенням, працівник має право оскаржити відповідний наказ  у встановленому законом порядку.

За загальним правилом, у разі відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається, оскільки працівник не виконує роботу у цей період. Проте, законодавство передбачає окремі випадки, коли зарплата у разі відсторонення від роботи зберігається або працівникові виплачується допомога за кошти Фонду соцстрахування (зокрема, у випадку коли відсторонюються від роботи особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або особи, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування).

У разі, якщо працівником не будуть виконані вимоги, що стали причиною відсторонення від роботи у встановлений наказом термін - роботодавець може притягнути такого працівника до дисциплінарної відповідальності, у тому числі і розірвати трудовий договір з ним.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

2021-02-27 11:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин