Блог Права Дарьи Аккерман
Відпустка чи грошова компенсація

Відпустка чи грошова компенсація

Відпустка чи грошова компенсація

Відповідно до ч.4 ст.24 ЗУ «Про відпустки» можна замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією за бажанням працівника. Однак, тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових відпусток має бути не меншою ніж 24 календарні дні. Тому, компенсація можлива лише в межах робочого року та після його закінчення за умови, якщо працівник використав 24 календарні дні щорічної основної та додаткових відпусток за цей робочий рік.

Якщо у працівника є невикористані щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарні дні кожна, то компенсацію він отримати не може. Така вимога пов'язана з тим, що відпустка надається працівнику в першу чергу задля відпочинку та зміцнення здоров'я.

Окремій категорії працівників, а саме особам віком до 18 років, заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Накопичувати, а потім використовувати або отримувати компенсацію можна тільки щорічні відпустки, які передбачені п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону, та додаткову соціальну відпустку на дітей відповідно до ст. 19 Закону. До таких відпусток належать:

- щорічна основна відпустка;

- щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;

- щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці; інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством;

- додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А групи І.

Якщо працівник звільняється і має невикористані відпустки за минулі роки або поточний рік, і не бажає їх брати - підприємство виплачує йому грошову компенсацію за всі дні цих відпусток.

Для обчислення відпускних враховується середній заробіток працівника за останні 12 календарних місяців. Сума компенсації обчислюється як добуток середньоденного заробітку та кількості календарних днів невикористаних відпусток.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається не за робочий, а за календарний рік. Тому у разі звільнення працівника на початку або в середині року йому виплачується компенсація за таку відпустку повної тривалості.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

2020-08-24 11:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин