Блог Права Дарьи Аккерман
Споживчий кредит. Що потрібно знати

Споживчий кредит. Що потрібно знати

 

Споживчий кредит зазвичай оформлюють на покупку  авто або меблів, навчання або лікування, причин багато, і у кожного вони різні.
Споживчий кредит перш за все приваблює досить швидкими сроками оформлення та найчастіше відсутністю поручителів, застави. Але перед його оформленням звісно потрібно розуміти основні деталі таких відносин.

Відповідно до ЗУ "Про споживче кредитування"  споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Статтею 3 вищезазначеного закону передбачена сфера його дії та випадки до яких цей закон не застосовується.

Споживчий кредит видають, як банки так і небанківські установи.
Отримання кредиту супроводжується підписанням відповідного договору, в якому обов'язково зазначаються істотні умови кредитування: термін, відсоткова ставка, комісія, порядок отримання, обслуговування, повернення позикових коштів і інше.

Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та супутніх послуг кредитодавцем і третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію"). Тобто, договір, укладений онлайн та підписаний за допомогою використання електронних каналів зв'язку, СМС-сервісів шляхом накладання електронного цифрового підпису або введенням спрямованого буквено-цифрового ідентифікатора буде, мати таку ж юридичну силу, що і підписаний власноруч.

Невід'ємними додатками до кредитного договору є:
- графік платежів, в якій зазначаються суми і терміни здійснення платежів по поверненню кредиту;
- документ, в якому зазначається сукупна вартість кредиту, інформація про всі витрати по обслуговуванню кредитного боргу (відсотки, комісії, страхові платежі та інше);
- заява-згода на обробку персональних даних.

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа).

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця або третіх осіб, таких як - страхування для забезпечення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, оцінка майна, відкриття рахунку необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту та інші.

Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит
Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки.
У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

2020-11-03 11:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин