Блог Права Дарьи Аккерман
Що робити, якщо ви незадоволені якістю комунальних послуг?

Що робити, якщо ви незадоволені якістю комунальних послуг?

 

Що робити, якщо якість комунальних послуг, що надається, залишає бажати кращого?

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено порядок № 1145 проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг і послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

Про що цей Порядок?

Порядок визначає механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами в частині надання послуг з вивезення побутових відходів (далі - комунальні послуги) і послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

Перевірка проводиться з метою оцінки комунальних послуг відповідності основним вимогам до кількості та якості і вжиття заходів до забезпечення надійності та безпеки при наданні комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком.

На кого поширюється дія Порядку 1145?

Дія Порядку поширюється на споживачів комунальних послуг і послуг з управління багатоквартирним будинком, виконавців комунальних послуг та управителів багатоквартирних будинків.

Які права у споживача?

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач або керуючий багатоквартирного будинку (за дорученням співвласників багатоквартирного будинку в разі прийняття ними відповідного рішення) має право викликати виконавців комунальних послуг (їх представників) для перевірки якості і / або кількості послуг, що надаються.

Споживач має право самостійно звернутися до державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та / або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Куди звертатися?

Для проведення перевірки якості комунальних послуг споживач звертається до виконавця комунальної послуги з претензією про невідповідність кількісних і якісних показників послуг. Звернутися можна за реквізитами, вказаними в квитанції конкретної комунальної служби, або на офіційному сайті комунальної служби. Звернення може бути як письмове, так і усне. При зверненні необхідно вказати свої дані (прізвище, ім'я та по батькові), фактичне місце проживання, а також вказати суть проблеми.

Таке звернення обов'язково фіксується виконавцем комунальної послуги в журналі реєстрації заявок споживачів.

Виконавець комунальної послуги зобов'язаний прибути на виклик споживача в терміни, зазначені в договорі, який був укладений між споживачем і комунальною службою, але не пізніше наступного дня з моменту отримання претензії від споживача.

Відмова споживача в наданні виконавцеві комунальної послуги (його представнику) доступу до житла або до об'єкта, який необхідно перевірити, є підставою для відмови в задоволенні претензії споживача.

Варіант 1: якщо представник комунальної служби приїхав на перевірку:

Якщо під час перевірки було встановлено неякісне надання комунальних послуг - тоді складається АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ. Зразок акту-претензії можна знайти на офіційному сайті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п#n98

В акті - претензії необхідно вказати виявлені під час перевірки факти невідповідності якості послуг, що надаються, інформацію про те, коли почалося погіршення якості послуг, що надаються, а також дату і час складання акта. Акт складається у двох примірниках і підписується споживачем та представником комунальної служби. Один примірник залишається у споживача, другий - у представника комунальної служби.

Якщо в результаті перевірки споживач і представник комунальної служби не дійшли згоди щодо наявності (відсутності) факту невідповідності якості надання комунальних послуг умовам або параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, та / або причин виникнення таких порушень або невідповідності, акт-претензія підписується з зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта.

Результати перевірки якості надаваних комунальних послуг можна оскаржити в суді.

Варіант 2: якщо представник комунальної служби НЕ приїхав на перевірку:

У разі неприбуття виконавця комунальної послуги в термін для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем і не менше ніж двома іншими споживачами послуг, які проживають в сусідніх будівлях, або в приміщеннях - у разі, коли послуга надається в багатоквартирному будинку.

Такий акт направляється виконавцю комунальної служби рекомендованим листом.

Після отримання такого акта комунальна служба протягом 5 (п'яти) робочих днів приймає рішення: або задовольнити вимоги, зазначені в акті, або направити споживачеві обґрунтовану письмову відмову.

У разі, якщо комунальна служба не надала відповідь протягом 5 (п'яти) робочих днів, тоді претензії споживача вважаються визнаними комунальною службою.

Період порушення якості надання комунальних послуг вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення надання послуг належної якості та / або доведення інформації про це виконавцем комунальної послуги до відома споживача.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

 

2021-03-11 17:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин