Блог Права Дарьи Аккерман
Правила професійної етики у конкуренції

Правила професійної етики у конкуренції

 

Згідно зі ст. 38 Господарського Кодексу України суб’єкти господарювання за сприяння заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки.

Правила професійної етики у конкуренції:

 1. погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
 2. можуть використовуватися при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів суб’єктів господарювання.
 3. можуть містити вимоги щодо питань, серед яких слід виділити такі:
 • кваліфікація;
 • надання необхідної правдивої інформації;
 • розумні ціни, які звичайно встановлюються за цінами в регіоні за подібні товари чи послуги;
 • конфіденційність інформації;
 • збереження інтересів інших клієнтів.

Мета створення правил професійної етики передбачає наявність добровільного їх виконання особами, на яких поширюється дія правил, з метою забезпечення виконання сторонами своїх обов’язків.

Правила професійної етики розробляються різноманітними організаціями. Зокрема, такі повноваження покладено на торгово-промислові палати. Так, згідно з ч.2 ст. 3 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" завданням торгово-промислової палати є сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців.

Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України № 14-рп від 08.08.2019 року «Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції» суб’єкти господарювання подають на погодження до Антимонопольного комітету України проєкт Правил професійної етики.

Для погодження проєкту Правил до Комітету подаються:

 • супровідний лист про погодження проєкту Правил, зокрема з інформацією про сприяння в розробці таких Правил Торгово-промислової палати України та/або інших заінтересованих організацій;
 • обґрунтування необхідності прийняття проєкту Правил;
 • проєкт Правил;
 • документи щодо погодження проєкту Правил із заінтересованими організаціями (у разі здійснення такого погодження);

Проєкт Правил:

 1. подається до Комітету у двох примірниках;
 2. має бути засвідчений підписами керівника або уповноваженої особи;
 3. документи, які містять більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та скріплені підписом керівника. У супровідному листі зазначається прізвище та номер телефону контактної особи;
 4. не має містити положень, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення економічної конкуренції та/або добросовісної конкуренції.
 5. має містити норми щодо добровільного приєднання до них будь-яких суб’єктів господарювання - учасників відповідної галузі економіки (сфери господарської діяльності), способи такого приєднання та порядок припинення їх дії для будь-якого з учасників.

За наслідками розгляду проєкту Правил Комітет приймає розпорядження про:

 • погодження проєкту Правил;

 • відмову в погодженні проєкту Правил.

Розпорядження приймається у строк, що не перевищує 30 робочих днів із дати одержання Комітетом проєкту Правил.

У разі прийняття Комітетом розпорядження про погодження проєкту Правил на обох примірниках відповідного проєкту Правил, один з яких залишається в Комітеті, а інший повертається заявникові, ставиться відмітка Комітету про погодження із зазначенням дати і номера відповідного розпорядження Комітету.

Підставою для відмови в погодженні проєкту Правил є невідповідність змісту проєкту Правил вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

У розпорядженні про відмову в погодженні проєкту Правил має бути обґрунтовано підстави відмови.

Про прийняте розпорядження Комітет надсилає суб’єкту господарювання повідомлення в письмовій формі, до якого додається один примірник відповідного проєкту Правил та розпорядження Комітету, протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

2021-09-27 17:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин