Блог Права Дарьи Аккерман
Права та гарантії працівників при ліквідації підприємства

Права та гарантії працівників при ліквідації підприємства

 

Права та гарантії працівників при ліквідації підприємства

Ліквідація є такою формою припинення юрособи, при якій припиняються всі її права та обов’язки. У разі ліквідації вся чисельність працівників скорочується та весь штат працівників ліквідується.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників (ч. 1 ст. 104 ЦКУ).

Ліквідація є такою формою припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права та обов’язки. У разі ліквідації вся чисельність працівників скорочується та весь штат працівників ліквідується, а працівник звільняється відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 КЗпП у разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

Ухваливши рішення про вивільнення працівників, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не пізніше, ніж за два місяці до запланованого звільнення повідомити про це особисто кожного працівника за його підписом відповідно до ст. 49-2 КЗпП.

Законодавством передбачено, що водночас з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж самому підприємстві, в установі, організації, якщо така є можливість.

У разі розірванні трудового договору у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку відповідно до ст. 44 КЗпП. Проте за певних умов розмір вихідної допомоги при скороченні працівника може бути збільшено.

У разі звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП діють обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників, встановлені ст. 184, 186-1 КЗпП, а саме: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – у випадках,  передбачених ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю; батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

При ліквідації підприємства правила п. 1 ст. 40 КЗпП можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після  припинення його діяльності одночасно утворюється нове підприємство. В цих випадках працівник не вправі вимагати поновлення його на роботі на заново утвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в установленому порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 49-2 КЗпП при відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до ст. 48 Закону «Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Відповідно до ст. 233 КЗпП працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

 

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

 

2020-11-13 15:02:00
true
Відео Дня

Архів Новин