Блог Права Дарьи Аккерман
Охорона авторського права на фотографії у мережі Інтернет

Охорона авторського права на фотографії у мережі Інтернет

 

Відповідно до ст. 2 Бернської конвенції "Про охорону літературних і художніх творів" та ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, охороняються як об'єкти авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва.

Для будь-якого використання фото (за винятком окремих випадків вільного використання творів) потрібно отримати згоду власника авторських прав з одночасною виплатою йому авторської винагороди. Але навіть якщо таке використання підпадає під випадки вільного, закон зобов'язує вказувати ім'я автора й джерело такого запозичення.

Для того, щоб зрозуміти чи є конкретний результат об'єктом авторського права  слід враховувати наступне:

  • за змістом статей 421, 433, 435 Цивільного Кодексу України, статей 7 і 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об'єктом авторського права  є лише той результат, який створено творчою працею;
  • доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

У пункті 31 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" зазначено наступне: розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором відповідно до пункту 9 частини третьої статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", тобто таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" відтворенням є виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Якщо у зв'язку з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються майнові права суб'єкта авторського права, визначені статтею 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", то це дає підстави для судового захисту авторського права (пункт "а" статті 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

При вирішенні відповідних спорів суд повинен установити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред'явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення нею авторського права.

Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до положень ст. 85 та ст. 100 Цивільного процесуального кодексу України в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет.

Неправомірне зберігання копії комп'ютерної програми в пам'яті електронного засобу (комп'ютера тощо) є порушенням майнового авторського права.

Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

Щоб не порушувати авторське право та не тратити час на походи до судів краще за все:

– не використовувати зображення та фото без законних на те підстав, особливо в комерційних цілях;

– використовувати зображення й фото з вільних і безкоштовних бібліотек;

– пам'ятати (або дослідити питання) про авторське право та вільні публічні ліцензії;

– посилатися на автора й джерело запозичення, якщо використання підпадає під вільне;

– творити власні об'єкти авторського права.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

facebook: facebook.com/blogpravatg/

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

 

 

2021-05-24 14:40:00
true
Відео Дня

Архів Новин