Блог Права Дарьи Аккерман
Нововведення щодо автоматичного арешту рахунків боржників

Нововведення щодо автоматичного арешту рахунків боржників

 

06.04.2021 року набув чинності наказ Міністерства Юстиції України № 1061/5 (далі – Наказ) про внесення змін до наказу Мін'юсту № 1203/5 від 16.04.2019 р. «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках». Даним Наказом Мін’юст розширив механізм автоматизованого арешту коштів на рахунках у банках на всіх боржників (раніше - тільки за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів).

!!! Автоматично арештовувати можуть рахунки тих українців, які потрапили до ЄРБ. В основному це борги за несплату аліментів, штрафи за порушення ПДР та борги перед комунальними установами.

Отже, які ж зміни були внесені до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках?

 1. у пункті 2 розділу I: в абзаці першому слова "про стягнення аліментів" замінити словами та знаками ", у тому числі про стягнення аліментів,";
 2. абзац другий пункту 2 розділу 1 викладено в новій редакції: «Автоматизований арешт коштів боржників на рахунках у банках передбачає отримання інформації про рахунки боржників у банках та накладення/зняття виконавцем арешту на/з кошти(ів) шляхом винесення постанов про арешт коштів та про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа та прийняття їх до виконання банками»;
 3. доповнено новим розділом ІІ наступного змісту:

  Виконавець за допомогою АСВП створює вимогу на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника (далі - вимога), яка має відповідати вимогам, встановленим ч.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та п. 3.10 гл.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року N 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за N 935/12809.

  Приватний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

  Державний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис та за допомогою АСВП передає її для подальшого підписання керівнику відповідного органу державної виконавчої служби.

  Керівник відповідного органу державної виконавчої служби після перевірки вимоги підписує її шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису. У разі негативного результату перевірки, керівник органу державної виконавчої служби повертає вимогу державному виконавцю на доопрацювання.

  Вимоги стають доступними для завантаження банками у день їх підписання уповноваженими особами.

  Інформаційні системи банків (далі - ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконують запит щодо наявності вимог для їх виконання.

  Після отримання вимоги ІСБ негайно:формує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його до АСВП;інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку. Не пізніше ніж за годину робочого часу після отримання вимоги в ІСБ формується повідомлення, в якому зазначається інформація стосовно наявності та стану рахунків боржника, передбачена абзацом другим пункту 3.10 глави 3 Правил. Зазначене повідомлення негайно відправляється до АСВП. У разі відмови у наданні інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника в ІСБ формується повідомлення з обґрунтуванням причини такої відмови, яке відправляється до АСВП.

 4. У пункт 1 розділу ІІІ внесені зміни: «Виконавець за допомогою АСВП виносить постанову про арешт коштів та накладає на неї кваліфікований електронний підпис».

АСВП забезпечує обробку даних про боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників (ЄРБ) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

!!! Автоматично арештовувати можуть рахунки тих українців, які потрапили до ЄРБ. В основному це борги за несплату аліментів, штрафи за порушення ПДР та борги перед комунальними установами.

Процедура автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках може застосовуватися до всіх боржників-фізичних осіб, внесених до ЄРБ.

Виконавець може розпочати примусове виконання рішення на підставі виконавчих документів, визначених ст. 3 Закону "Про виконавче провадження".

Під час виконання цих виконавчих документів про стягнення коштів, додаткове рішення суду для застосування автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, а також для отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках, не потрібне.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

facebook: facebook.com/blogpravatg/

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

2021-04-21 12:31:00
true
Відео Дня

Архів Новин