Блог Права Дарьи Аккерман
Нове в сфері реструктуризації кредитів в іноземній валюті

Нове в сфері реструктуризації кредитів в іноземній валюті

 

13 квітня 2021 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» № 1381-IX (далі – Закон).

Завданням Закону є захист позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами.

Даним Законом внесені зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та до Закону України "Про споживче кредитування". Крім того, Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" втрачає чинність через п’ять місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом.

 Коротко про зміни:

Упродовж строку, передбаченого цим Законом для подання заяви про проведення відповідно до пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" реструктуризації, та упродовж 60 днів після закінчення зазначеного строку забороняється:

  • примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації;
  • набуття іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі у власність предмета іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації;
  • продаж іпотекодержателем третій особі на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі предмета іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації.

Проведення відповідно до цього Закону реструктуризації зобов’язань, передбачених договором, є підставою для визнання судом відповідно до статті 432 Цивільного процесуального кодексу України таким, що не підлягає виконанню, виконавчого документа, виданого для звернення до виконання рішення суду (ухваленого до дня проведення такої реструктуризації), яким передбачено стягнення грошових коштів та/або звернення стягнення на нерухоме майно. У разі визнання судом з цих підстав зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, та в разі подання нової позовної заяви стороною справи, в якій було ухвалено рішення про визнання зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, таке рішення суду не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пункту 2 частини першої статті 186 Цивільного процесуального кодексу України.

Також значні зміни внесені до Закону України «Про споживче кредитування». Закон доповнено  пунктом 7.

Щодо подання заяви про реструктуризацію:

- у разі визнання судом поважними інших причин неподання заяви про проведення реструктуризації протягом тримісячного строку з дня набрання чинності цим пунктом суд може встановити інший строк для подання заяви;

- якщо строк подання заяви про проведення реструктуризації пропущено позичальником з поважних причин (хвороба, перебування за межами території України тощо), кредитор за клопотанням позичальника має право подовжити строк подання заяви про проведення реструктуризації на два місяці;

- у разі пропуску позичальником строків, зазначених у цьому підпункті, кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним кредитом на умовах, визначених цим пунктом.

!!! Важливо:

  • раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та процентів за кредитом;
  • відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті;
  • після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років;
  • проценти за таким реструктуризованим кредитом сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті - український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%;
  • кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

Більш детально с Законом № 1381-IX можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-20#Text

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

facebook: facebook.com/blogpravatg/

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

 

2021-04-22 18:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин