Блог Права Дарьи Аккерман
Некомерційна господарська діяльність

Некомерційна господарська діяльність

 

Одним із видів господарської діяльності є некомерційна господарська діяльність, основною ознакою якої є відсутність мети отримання прибутку від її здійснення.

Іншими ознаками некомерційного господарювання є:

  • самостійність її здійснення;
  • систематичність здійснення;
  • здійснення суб'єктами господарювання;
  • спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів.

Відповідно до ст. 52 Господарського Кодексу України некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 Господарського Кодексу України забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення господарської діяльності у формі підприємництва забороняється законом.

Стаття 12 Господарського Кодексу України визначає основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання та у ч. 4 якої обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом.

Особливості здійснення господарської діяльності у державному та комунальному секторах економіки врегульовані ст. ст. 22 та 24 Господарського Кодексу України, відповідно до яких держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики.

!! Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.

Стаття 53 Господарського Кодексу України визначає організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності, а саме:

  • Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання на основі права власності або права оперативного управління в організаційних формах, які визначаються власником або відповідним органом управління чи органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
  • Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання окремих організаційних форм некомерційної господарської діяльності визначається Господарським Кодексом України та іншими законами.
  • У разі якщо господарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення цього Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво.

На суб'єктів господарювання, які здійснюють некомерційну господарську діяльність, поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності з урахуванням особливостей її здійснення різними суб'єктами господарювання, які визначаються Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами.

!! При укладенні трудового договору (контракту, угоди) суб'єкт господарювання, що здійснює некомерційну господарську діяльність, зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законом мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені законом.

До суб’єктів некомерційної господарської діяльності можна віднести:

1) установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за кошти відповідних бюджетів;

2) установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за кошти відповідних бюджетів;

3) кредитні спілки;

4) благодійні фонди і благодійні організації;

5) громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

6) творчі спілки;

7) політичні партії;

8) науково-дослідні установи;

9) вищі навчальні заклади, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

 

2021-04-08 16:50:00
true
Відео Дня

Архів Новин