Блог Права Дарьи Аккерман
Навчальні відпустки. Все, що потрібно знати

Навчальні відпустки. Все, що потрібно знати

 

Відповідно до ст. 202 КЗпП працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Навчальні відпустки надаються:

- працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах;
-  працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
-   працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання;
-   працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки.

Тривалість навчальної відпустки залежить від:

- рівня акредитації навчального закладу;
- курсу (перший, другий і наступні);
- форми навчання (заочна, вечірня);
- підстави (на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів; на період складання державних іспитів; на період підготовки та захисту дипломного проекту, роботи).

Згідно із Законом про відпустки  тривалість навчальної відпустки ґрунтується на акредитації ВНЗ (І-ІV). Однак акредитацію вишів скасовано ще 2014 року ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014, але ЗУ "Про відпустки" не зазнав змін.

Працівник має подати роботодавцю заяву та довідку-виклик навчального закладу, в якій зазначають: форму навчання; курс; найменування інституту, факультету, відділення; строк дати початку і закінчення навчальних заходів; підставу (для складання сесії, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) тощо).

Наказом МОН від 13.02.2019 № 179 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» затверджено єдину форму довідки-виклику (форма № Н-5.01).

На підставі заяви і довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про відпустки»). Це правило стосується і додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Навчальну відпустку не можна переносити на інший період.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

2020-12-22 15:30:00
true
Відео Дня

Архів Новин