Блог Права Дарьи Аккерман
На які випадки не поширюється Закон

На які випадки не поширюється Закон

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) кожна особа має право звернутись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, установ, організацій, що фінансуються з державного бюджету, із запитом про надання публічної інформації.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Однак це не означає, що можна отримати будь-яку інформацію.

Правовідносини, на які цей Закон не поширюється, роз’яснюють фахівці Сьомого апеляційного адміністративного суду.

1. Звернення громадян. Якщо ви подаєте запит на інформацію, але за своїм змістом це є зверненням громадянина, то в задоволенні вашого запиту буде відмовлено. Натомість його розглянуть як звернення в порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

2. Інформація, створена під час судового провадження. Кодекс адміністративного судочинства, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс регламентують спеціальний порядок доступу учасників судових процесів до інформації, створеної під час судового провадження. Доступ учасників справи та осіб, стосовно яких суд вирішив питання про їхні права чи обов’язки, до інформації забезпечується в порядку, встановленому цими кодексами.

3. Інформація, створена під час виконавчого провадження. Порядок отримання такої інформації регламентує Закон України «Про виконавче провадження». Отже, отримати інформацію, створену під час виконавчого провадження, потрібно в порядку цього Закону.

4. Правова інформація. Роз’яснення законодавства, інформацію щодо процедури звернення до органу державної влади, порядку отримання пільг тощо можна отримати в порядку Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Згідно з положеннями цього Закону одним із видів безоплатної первинної правової допомоги є надання правової інформації. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення особи про надання правової інформації зобов’язані надати її не пізніше ніж у 15-денний строк.

5. Інформація, що міститься в документах Національного архівного фонду. Кожна особа має право користуватися документами Національного архівного фонду або їхніми копіями на підставі заяви й документа, що посвідчує особу. Якщо виникла потреба отримати інформацію, що міститься у цих документах, то необхідно буде звернутись до архівної установи в порядку, визначеному Законом України  «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

6. Персональні дані. Якщо особі потрібно отримати інформацію, яка є персональними даними цієї особи, то керуватись потрібно Законом України «Про захист персональних даних», а в запиті вказати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання і реквізити документа, що посвідчує особу. Це потрібно для того, щоб орган, якому адресовано запит, зміг ідентифікувати особу та не допустити поширення інформації конфіденційного характеру третім особам.

7. Адвокатський запит. Розгляд адвокатського запиту теж не належить до сфери дії Закону України «Про доступ до публічної інформації». Його може подати лише адвокат в межах Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Запитувана інформація може стосуватися не лише публічної.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

2021-08-20 17:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин