Блог Права Дарьи Аккерман
Хто має право на обов'язкову частку у спадщині

Хто має право на обов'язкову частку у спадщині

Статтею 1241 ЦК України визначено перелік осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Це малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).

Так, малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Якщо неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності (наприклад, у разі реєстрації шлюбу або якщо неповнолітня особа записана матір’ю або батьком дитини), вона зберігає право на обов’язкову частку у спадщині.

Непрацездатними вважаються особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди І,II,III груп, незалежно від того, чи призначена їм пенсія.  Якщо особа досягла пенсійного віку, але продовжує трудову діяльність, вона не позбавляється права на обов’язкову частку у спадщині.

Спадкоємці інших черг, навіть за відсутності спадкоємців першої черги, а також внуки та правнуки спадкодавця - право на обов'язкову частку не мають.

Право на отримання обов'язкової частки не може залежати від згоди інших спадкоємців. Проте, якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов'язкову частку, то вони мають право звернутися до суду із відповідним позовом.

Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. 

До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.

Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку.

Слід також зауважити наступне. Якщо спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у спадщині, не прийме спадкове майно у встановлений законом строк чи відмовиться від спадщини, майно успадковується спадкоємцями за заповітом.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

2021-02-02 15:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин