Блог Права Дарьи Аккерман
Хто має переважне право залишитись на роботі при скороченні

Хто має переважне право залишитись на роботі при скороченні

 

Відповідно до ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Виходячи із аналізу цієї норми, слід відмітити, що  кваліфікація і продуктивність праці працівника оцінюється окремо, але кінцевий результат повинен бути з урахуванням оцінки обох цих показників

Чим же визначити рівень кваліфікації і продуктивності?
Слід дослідити наступні документи працівника, такі як, документи про освіту, присвоєння кваліфікаційних розрядів (категорій, рангів), документів про підвищення кваліфікації,  навчання без відриву від виробництва, досвід трудової діяльності, виконання норм виробітку (продуктивність праці), збільшення обсягу виконуваної роботи, ніж передбачено нормами та т.і. Врахуйте, що законодавством не передбачено механізму та критеріїв такої оцінки кваліфікації і продуктивності праці, а отже наведений перелік документів не є вичерпним.

При цьому також обов'язково врахуйте, що ст. 42 КЗпП України передбачений перелік осіб, які мають переважне право залишитись на роботі при скороченні. А саме.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

2021-02-19 11:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин