Блог Права Дарьи Аккерман
Які обов’язки та борги переходять зі спадщиною

Які обов’язки та борги переходять зі спадщиною

 

Згідно з чинним законодавством, разом з правами до складу спадщини входять обов’язки, що на момент відкриття спадщини належали спадкодавцеві та не припинилися через його смерть.

Відповідно до Цивільного кодексу України до спадкоємця переходять обов’язки:

1. Відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана спадкодавцем.

2. Відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яке було присуджено судом зі спадкодавця за його життя.

3. Сплатити неустойку (штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові із спадкодавця за життя спадкодавця.

Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.

За позовом спадкоємця суд може зменшити розмір неустойки (штрафу, пені), розмір відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди, якщо вони є непомірно великими порівняно з вартістю рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ним у спадщину.

4. Спадкоємці зобов’язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

Витрати на утримання, догляд, лікування спадкодавця можуть бути стягнені не більш як за три роки до його смерті.

5. До спадкоємців переходять усі права та обов’язки за договором оренди житла з викупом, які мав спадкодавець.

Відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 Цивільного кодексу України.

Дострокове припинення договору оренди житла з викупом за ініціативою спадкоємців здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно із статтею 1273 Цивільного кодексу України спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України (для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини). Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.

Обов’язок плати за зобов’язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. При цьому не важливо – успадковує особа за законом або за заповітом.

Спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені ч.2, ч.3 ст. 1281 Цивільного кодексу України, позбавляється права вимоги.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

2021-08-23 15:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин