Блог Права Дарьи Аккерман
Як перевірити правильність заповнення листка непрацездатності

Як перевірити правильність заповнення листка непрацездатності

 

Як перевірити правильність заповнення листка непрацездатності 

Лицьовий бік має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ Мінпраці, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).  

Необхідно звернути увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, виданого працівнику: 

- має бути підкреслено слово «первинний» або «продовження». Якщо цей листок є продовженням, повинні зазначатися номер та серія попереднього; 
- назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я зазначаються повністю і повинні відповідати штампу та печатці закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
- дата видачі листка непрацездатності зазначається у такий спосіб: цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрами вказується рік; 
- прізвище, ім’я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначених цифрами) повинні відповідати його паспортним даним; ✅ місце роботи (назва і місцезнаходження організації) зазначається повністю без скорочень;
- у графі «Причина непрацездатності» обов’язково повинна бути підкреслена відповідна причина увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не можуть містити виправлень;
- обов’язково зазначається режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо; 
- при порушенні хворим призначеного режиму у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення, засвідчена підписом лікаря, а в графі «Примітка» — вид порушення;
- виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; 
- відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.); 
- якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» має бути підписаний головним лікарем. Підпис засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я;
- у графі «Звільнення від роботи» записи у кожному рядку повинні підтверджуватися підписом та печаткою лікаря; 
- посада, прізвище лікаря, його підпис у графі «Стати до роботи» засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
- у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового листка непрацездатності. 

На бланку лікарняного листка дозволяється не більше двох виправлень, які здійснюються шляхом закреслення неправильного запису та внесення правильного. Виправлення підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

2020-11-07 11:03:00
true
Відео Дня

Архів Новин