Блог Права Дарьи Аккерман
Чи можуть діти без щеплень відвідувати навчальні заклади

Чи можуть діти без щеплень відвідувати навчальні заклади

 

Згідно зі ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» - щеплення є обов’язковим.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які не отримали щеплення за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. А отже, невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки та школи. Проте це не стосується тих дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації.

Щодо вакцинацій, то завжди серед батьків були, як і прихильники, так і противники. Проте, варто звернути увагу на нижченаведене рішення суду, яке прийнято з урахуванням принципу важливості суспільних інтересів над особистими.

Так, у рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 682/1692/17, суд дійшов висновку про обґрунтованість обов’язкової вакцинації та наголосив на тому, що індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення матір’ю дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в дошкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їхніх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. Внаслідок встановлення такого балансу досягається мета — загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров’я, що гарантовано ст. 3, 27 та 49 Конституції України.

В рішенні також зазначено, що Європейський суд з прав людини висловлював думку, що обов'язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи. Порушення фізичної недоторканості заявника можна вважати виправданим дотриманням цілей охорони здоров'я населення та необхідністю контролювати поширення інфекційного захворювання (параграф 33, 36 рішення у справі «Соломахін проти України» від 15 березня 2012 року, заява № 24429/03).

Вимога про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими, однак лише у тому випадку, коли таке втручання має об'єктивні підстави - тобто було виправданим.

Хоча варто пам'ятати, що батьки дитини мають право відмовитися від щеплень. У разі відмови заповнюється форма № 063-2/о «Інформована згода на проведення вакцинації», із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації. Форма № 063-2/о підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником. Питання про можливість відвідування дитиною закладу освіти без щеплення вирішує лікарсько-консультативна комісія. Рішення ухвалюються згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434 та положенням «Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». І от тоді, як лікарсько-консультативна комісія надасть висновок, що дитина може відвідувати заклад освіти без щеплень, то вже керівник закладу не має права відмовити прийняти дитину до закладу освіти.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

 

2020-10-15 15:01:00
true
Відео Дня

Архів Новин