Блог Права Дарьи Аккерман
БЛОГ ПРАВА. Зміна ім'я.

БЛОГ ПРАВА. Зміна ім'я.

 

А Ви колись замислювалися стосовно зміни імені?

Право на ім’я є невід’ємним та невідчужуваним, належить до особистих немайнових прав, виступає засобом індивідуалізації людини в суспільстві.
Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (ст. 28 Цивільного кодексу України (ЦК).

З якого віку можливо змінити ім’я?
Фізична особа, яка досягла 16-ти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (ст.295 ЦК).
Фізична особа, яка досягла 14-ти років,також має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (ст.295 ЦК). У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14-ти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Заява про зміну імені та куди звернутись?
Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ВДРАЦС) за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном; дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.
Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
До заяви додаються:
➖ свідоцтво про народження заявника;
➖ свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
➖ свідоцтво про розірвання шлюбу (рішення суду винесено після 01.07.2010 року);
➖ свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
➖ свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
➖ фотокартка заявника;
➖ квитанція про сплату державного мита (Декрет КМУ «Про державне мито»).
Строк розгляду заяви про зміну імені ВДРАЦС становить 3 місяці з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на 3 місяці.
Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.
ВДРАЦС, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені, який надається безоплатно у місячний строк, готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.
Відмова здійснюється з наступних підстав:
- перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
- наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді.
Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на зміну імені може звернутися для реєстрації зміни імені до ВДРАЦС, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до ВДРАЦС, дипломатичного представництва або консульської установи України для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.
Під час реєстрації зміни імені ВДРАЦС, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА

 

 

 

2020-08-11 11:00:00
true
Відео Дня

Архів Новин