Блог Права Дарьи Аккерман
З 1 січня в Україні не буде червоних дипломів

З 1 січня в Україні не буде червоних дипломів

 

Відповідно до ст. 7 ЗУ "Про вищу освіту" документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.
Законом передбачені наступні види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями: диплом молодшого бакалавра; диплом бакалавра; диплом магістра; диплом доктора філософії/доктора мистецтва; диплом доктора наук. Отже, закон не передбачає дипломів з відзнакою.

А тому, Міносвіти скасувало видачу у 2021 році, так званих, "червоних дипломів", які свідчать про закінчення вищого навчального закладу із відзнакою. Відтепер успішність буде вказуватися у додатку до диплому. Відмінність в успішному завершенні навчання у ВНЗ буде присвоюватися студентам відповідно до рішення Вченої ради вищого навчального закладу.

Наказом Міністерства освіти від 29.12.2020 були затверджені нові форми відповідних дипломів, форма додатка до диплома європейського зразка та зразок академічної довідки. Також відповідно до цього наказу, в дипломах фахівця і молодшого спеціаліста в графі "ступінь вищої освіти" будуть вказуватися освітньо-кваліфікаційний рівень, а в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які будуть отримувати випускники без громадянства, буде додатково вказуватися рік надходження і повна назва навчального закладу.

Окремо слід роз'яснити, що відповідно до норм ЗУ "Про вищу освіту" ступенями вищої освіти є.
Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. 
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу або наукової установи в результаті успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Доктор мистецтва - це освітньо-творчий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Першим етапом здобуття ступеня доктора мистецтва може бути асистентура-стажування, яка є формою підготовки мистецьких виконавських кадрів вищої кваліфікації. Ступінь доктора мистецтва присуджується спеціалізованою радою за результатом успішного виконання освітньо-творчої програми та публічного захисту творчого мистецького проекту.
Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи.

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

2021-01-19 11:13:00
true
Анекдоты дня
Анекдот22233
СТРЕЛКА. Это был короткий тест на то, часовщик вы, визажист, бандит из 90-х, портной, Белка, железнодорожник или "на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей".
Анекдот 007008
Всего то пару рюмок водки -  в походке появился джаз, Высоцкий - в голосе, во взгляде - неотразимый Джонни Депп!
Анекдот 1289
К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Сидоренко, изучая квартирные квитанции за январь: если бы коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным глазом.
Анекдот2222777
- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно, я пойду погуляю?
Анекдот223344
На производственном совещании: "Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, на то обстоятельство, что словосочетание «всякая хрень» не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемых нашей компанией".
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua


Архив новостей